Podaci o trgovcu


Poslovno ime: ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA "HOBBY" IGOR GALER PREDUZETNIK
Skraćeno poslovno ime: ZTR "HOBBY"
Delatnost i šifra delatnosti: Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - 4778
Matični broj: 53469477
PIB: 101753060
Broj telefon: 024-524-895
E-mail adresa: hobbysrbija@gmail.com